Drukuj

Szkolenie: Nowy marketing ROI 2.0 w realu i digitalu – Michał Dziekoński.

Termin szkolenia

13 – 14 maja 2019

dzień 1   10:00 - 17:00
dzień 2     9:00 - 16:00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena: 1498 zł

Trener szkolenia

Michał Dziekoński - zdjęcie trenera

Michał Dziekoński

W marketingu 2.0, z którym mamy teraz do czynienia, hybrydowo łączy się i wykorzystuje stare i nowe narzędzia docierania do klientów. A to spowodowało, że niemal wszystkie sposoby mierzenia działań uległy znaczącej zmianie.

Jeśli więc chcesz odświeżyć, zaktualizować wiedzę i pogłębić praktyczne umiejętności z zakresu oceny skuteczności i efektywności prowadzonych działań marketingowych, zapraszamy na nasz nowy specjalistyczny warsztat. Jest on oparty na oryginalnych rynkowych grach symulacyjnych, autorskich narzędziach w Excelu oraz case studies z branż uczestników szkolenia.

Zapraszamy specjalistów ds. marketingu, menedżerów marketingu, controllerów marketingowych i finansowych, a także ekspertów z agencji reklamowych, interaktywnych i badań rynku, którzy chcą przekazywać swoim klientom w profesjonalny sposób informacje o efektach realizowanych akcji i kampanii.

PROGRAM SZKOLENIA:  DZIEŃ 1

Strategiczny Marketing ROI – wczoraj: 1.0 i dziś: 2.0

1. Marketing Ideas – gra wprowadzająca do zajęć warsztatowych.

 • Spojrzenie na działania marketingowe z perspektywy idei
 • Nowe spojrzenie na sprzedaż i rynek - inspirujące przykłady biznesowe

2. Nowy system informacji marketingowych 2.0.

 • Nowe podejście do kluczowych pojęć: skuteczność, efektywność, wartość dodana i zwrot z inwestycji w marketingu
 • Nowe ścieżki zachowań klientów offline/ online – customer journey 2018
 • Nowe spojrzenie na dane: big data, design thinking, persona vs segmentacja, real-time marketing
 • Nowe wyzwania po stronie procesów i integracji danych

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: warsztatowa praca na arkuszach Excel, interaktywne prezentacje z filmami i infografikami, analiza najciekawszych case studies.

3. Gra strategiczna New Marketing ROI.

 • Realizacja 2 cyklów (2 lat) procesów marketingu i sprzedaży na symulowanym rynku – rywalizacja o jak najlepszy wynik pomiędzy uczestnikami szkolenia (podzielonymi na zespoły-firmy)
 • Wyznaczanie celów sprzedaży, zysków i portfolio na podstawie danych rynkowych
 • Budżetowanie strategiczne i operacyjne działań marketingowych w ramach narzędzi offline i digital
 • Feedback: ocena realnie uzyskanej sprzedaży, raportowanie wyników (harmonogramy operacyjne, rachunek zysków i strat), porównywanie wyników na tle konkrurencji - benchmarking
 • Pomiar wskaźnikowy wyników gry New Marketing ROI i informacja zwrotna o pozycji zespołów-firm na tle konkurencji w zakresie: udziałów rynkowych, share of voice, marketing contribution, rentowności, marketing ROI

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: praca nad rozwojem i doskonaleniem inteligencji analitycznej, wykorzystanie arkuszy budżetów i rachunków wyników, ćwiczenia z anlizy bazy wskaźników z gry symulacyjnej w celu lepszego zrozumienia kluczowych czynników sukcesu inwestycji marketingowych.

PROGRAM SZKOLENIA:   DZIEŃ 2

Marketing ROI – taktyczny i operacyjny.

 

Metrics & Dashboards

1. Inspiracja strategiczna – na przykładzie wyników gry rynkowej New Marketing ROI

 • Perspektywa DATA - analiza przebiegu procesów inwestycji marketingowych: strategia, taktyka i operacje, analiza najważniejszych czynników sukcesu (ze wskazaniem, które z nich uczestnicy szkolenia powinni wykorzystywać w swojej codziennej pracy w firmie)

 • Poglądowy przegląd wskaźników zastosowanych w grze

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: praca nad doskonaleniem analizy wskaźnikowej oraz najważniejszych czynników sukcesu, trenowanie umiejętności myślenia scenariuszowego, uczenie się przez doświadczenie zdobyte w trakcie gry rynkowej.

2. Mapowanie i porządkowanie wskaźników marketingowych

 • Mierzenie marketingu z perspektyw: rentowności, pozycji marki, zachowań klientów, analityki rynkowej, komunikacji (offline i online) oraz oceny pozostałych elementów marketing-mix (produktu, ceny i dystrybucji)
 • Porządkowanie wskaźników wg kategorii i definiowanie sposobów ich liczenia
 • Podręczny leksykon wskaźników marketingowych – autorskie opracowanie trenera dla każdego uczestnika szkolenia do wykorzystania w codziennej pracy

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: interakcyjne warsztaty z wykorzystaniem kart-naklejek porządkujących wiedzę wskaźnikową, praca nad układaniem wskaźników w łańcuchy zależności, dyskusja o sposobach definiowania wskaźników i ich interpretacji, aktywny quiz – porównanie naszego subiektywnego postrzegania z odpowiedziami wzorcowymi.

3. Marketing dashboards

 • Wiązanie wskaźników w system: porównania wyników finansowych i działań komunikacyjnych, Brand Development Funnel, lejek e-marketingowy i inne dashboards – m.in. w obszarze planowania mediów
 • Marketingowa Karta Wyników (MKW) - spojrzenie na działania z perspektyw: komunikacji offline i on-line, operacyjnej, wyników rynkowych, zachowań klientów (z uwzglednieniem social mediów)
 • Opracowanie dashboards/ kart wyników dla wybranych branż i sektorów, a także dla kampanii przeprowadzonych przez uczestników szkolenia

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: prezentacje multimedialne i najnowsze case studies z analizy wskaźnikowej, warsztaty międzyzespołowe z planowania map wskaźników (dashboards) dla branż uczestników szkolenia, konkurs/ głosowanie na najlepszą kartę wyników, praca z narzędziami w Excelu: pozycjonowanie na tle konkurencji, ocena potencjału produktów.

4. Nowy marketing: skuteczne planowanie kampanii digitalowych

 • Porównanie wskaźników digital z klasycznymi wskaźnikami marketingowymi
 • Cztery oblicza kampanii digitalowej: wsparcie sprzedaży offline, angażowanie i content marketing, pozyskiwanie leadów (marketing profesjonalny i marketing B2B), e-commerce
 • Ocena kampanii e-mail, w social mediach, SEM oraz wideo i display
 • Różne poziomy oceny efektów (CTR, CR, CPM, CPC, CPL, CPS) – interakcyjne case study
 • E-marketing ROI - nowa efektywność z wykorzystaniem big data,
 • Digitalizacjia marketingu – na jakie kompetencje warto postawić w najbliższej przyszłości

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: mini-warsztaty z lejka marketingowego w Excelu, aktywne case study z oceny wskaźnikowej (CTR, CR), prezentacje dotyczące e-marketingu przyszłości.

 

Gwarantowany rozwój umiejętności:

 • planowania i budżetowania działań marketingowych (offline i online)
 • analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych w kontekście marketingu, oceny skuteczności działań w content marketingu oraz trudno mierzalnych dziedzin, jak PR, e-PR czy event marketing
 • rozróżniania i sprawnego wykorzystania kilkudziesięciu wskaźników marketingowych, rozumienienia zależności między nimi i zastosowania w codziennej pracy
 • samodzielnego opracowywania kart wyników w różnych obszarach działań marketingowych w ramach swojego sektora/ branży
 • miarodajnej oceny skuteczności i efektywności kampanii digital, doboru odpowiednich narzędzi dla takich działań i i ich wpływu na lejek e-marketingowy
 • wykorzystywania analiz do wprowadzania istotnych zmian w istniejącej strategii marketingowej oraz budowania podstaw nowej strategii.
 

Nowy marketing ROI 2.0 w realu i digitalu.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Do podanej ceny szkolenia 1498 zł należy doliczyć podatek VAT - 23%

 
 

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszych stron, a także w celach statystycznych i reklamowych.
Ustawienia dotyczące zapisywania przez stronę plików cookies możecie Państwo sprawdzić i zmienić w ustawieniach używanej przeglądarki.

Wiem, Zamknij