Start controlling marketingowy Controlling marketingowy. Budżetowanie, planowanie strategii, wskaźniki marketingowe - offline i online.
Drukuj

Szkolenie: Controlling marketingowy. Budżetowanie, planowanie strategii, wskaźniki marketingowe - offline i online – Michał Dziekoński.

Termin szkolenia

(-)

godz. 10:00 – 17:00
9:30 – 16:30

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena: 1598 zł

Trener szkolenia

Michał Dziekoński - zdjęcie trenera

Michał Dziekoński

Efektywny, czyli skuteczny marketing nie opiera się jedynie na kreatywności. Kolosalne znaczenia ma także właściwe planowanie, biegłość w budżetowaniu i kontrolowaniu działań oraz wyczucie strategiczne i orientacja na najważniejsze cele przedsiębiorstwa. Gra strategiczna MARKETING GAME nastawiona jest na rozwój tych kluczowych umiejętności. Jest ona podstawą tego warsztatu.

Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe drużyny-firmy, wcielą się w role brand managerów, sales managerów, project managerów oraz controllerów marketingowych. Po zdobyciu doświadczeń z symulacji rynkowych - w pierwszym dniu przeprowadzą wraz z trenerem audyt marketingowy, zbudują marketingowy plan strategiczny i taktyczny oraz nauczą się kontrolować jego wskaźniki (KPI).

PROGRAM SZKOLENIA:  DZIEŃ 1

Bomba w górę – rozpoczynamy grę strategiczną MARKETING GAME

Przeprowadzimy 2, 3 sesje gry strategicznej na symulowanym rynku, mającym wszystkie typowe parametry jak realny. Każda sesja to jeden rok działalności rynkowej przedsiębiorstwa. Uczestnicy aktywnie poznają takie podstawowe narzędzia finansowe w marketingu, jak: rachunek wyników, bilans, próg rentowności, rentowność działań rynkowych.

Etap 1

Jak pozyskiwać zlecenia od nowych klientów
Tworzenie raportów wewnętrznych: plan produkcyjny/ logistyczny, rachunek wyników a marketing

Etap 2

Umiejętność wyciągania wniosków z bieżącej walki konkurencyjnej na rynku
Jak sprawnie i szybko pozyskiwać i przetwarzać informacje marketingowe

Etap 3

Jak wyszukiwać, mierzyć i wykorzystywać okazje rynkowe
Wpływ okazji rynkowych na rentowność działań marketingowych

Moment prawdy - wyniki gry strategicznej:

 • Ocena osiagniętych rentowności działań marketingowych
 • Share of spending i udziały w rynku
 • Jak zmieniła się wartość rynkowa firm-drużyn pod koniec gry

2. Skuteczność i efektywność działań rynkowych

 • Ocena działań marketingowych firm-drużyn pod kątem wskaźników marketingowych
 • Jaka dynamika rozwoju firm została osiągnięta
 • Ocena rentowności
 • Ocena skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej

3. Strategiczny controlling marketingowy

 • Pozycja rynkowa firmy – jak ją oceniać
 • Udział w rynku a rentowność
 • Budżetowanie w marketingu – jak osiagnąć stan idealny

4. Podsumowanie warsztatów po pierwszym dniu

 • Analiza powiązań marketingu strategicznego i finansów
 • Podstawowe kryteria sukcesu w budżetowaniu i planowaniu działań rynkowych firmy

PROGRAM SZKOLENIA:  DZIEŃ 2

1. Audyt marketingowy – punkt wyjścia do controllingu marketingowego

 • Audyt sytuacji rynkowej
 • Audyt portfela produktów
 • Audyt sytuacji konkurencyjnej i realizowanych działań marketingowych
 • Audyt działań marketingowych online
 • Trudne sytuacje i wyzwania: jak oceniać pozycję rynkową, gdy mamy niedostateczną ilość informacji o naszym rynku

2. Od opcji strategicznych do controllingu strategii rozwoju

 • Profesjonalna analiza otoczenia i analiza cross-SWOT z rekomendacją
 • właściwej strategii
 • Jak kontrolować strategie w układzie produkt - rynek (offline i online)
 • Dobór narzędzi operacyjnych przy wdrażaniu strategii
 • Jak prawidłowo dobierać i kontrolować strategie off- i on-

3. Controlling wdrażania strategii na rynku B2C i B2B

 • Wskaźniki marketingowe w praktyce
 • Brand development funnel (BDF) – pomiar marketingu B2C
 • Mapa rynku, Customer Centric Selling (CCS) – pomiar marketingu B2B
 • Jak mierzyć działania „niemierzalne”: PR, sponsoring, eventy, targi
 • Marketing Scorecards/ Dashboards – wdrażanie i kontrolowanie

4. Controlling marketingowy 2.0

 • Jak monitorować kampanie online: Google Analytics, systemy do masowej wysyłki e-mail i podobne
 • Jak monitoriować media i wykorzystywać pozyskane dane w praktyce – IMM, Brand24 i podobne
 • Jak nowoczesne techniki zmienią controlling marketingowy: znaczenie Marketing Automation i Big Data
 

Controlling marketingowy oparty jest na pozyskiwaniu, analizie i zarządzaniu informacjami z zakresu handlu, penetracji rynku, wielkości sprzedaży, segmentów rynku i kosztów dotarcia do nich. Zgłębiając wszechstronnie te problemy w trakcie warsztatu uczestnicy rozwiną swoje umiejętności planowania, budżetowania, analizy sprzedaży i kosztów marketingowych, zarówno w działaniach offline, jak i online.

Gwarantowany rozwój umiejętności:

 • tworzenia planów marketingowych w oparciu o wyniki badań marketingowych i monitoringu sytuacji w internecie
 • opracowania efektywnych budżetów marketingowych dla działań offline i online,
 • przygotowywania planów i działań wzmacniających pozycję firmy na rynku realnym i wirtualnym,
 • efektywnej współpracy między działami marketingu, sprzedaży, HR, logistyki, finansów,
 • przygotowania i interpretacji podstawowych dokumentów controllingu marketingowego: uproszczonego rachunku wyników i kosztów, planów sprzedaży oraz harmonogramu projektów,
 • planowania i kontroli działań marketingowych z wykorzystaniem narzędzi w Excelu w zakresie strategii offline i online,
 • prowadzenia projektów z zakresu launchingu, komunikacji, budowania relacji z klientami,
 • ukierunkowania działań na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej w warunkach dynamicznych zmian na rynku.

Narzędzia ułatwiające przyswajanie wiedzy:

 • Gra strategiczna MARKETING GAME - symulacja działań marketingowych w środowisku online i offline
 • Studia przypadków, ćwiczenia i zadania
 • Learning by doing (analiza wskaźników wygenerowanych w grze strategicznej)
 • Modelowanie strategii marketingowej z wykorzystaniem arkusza MS Excel
 

Controlling marketingowy. Budżetowanie, planowanie strategii, wskaźniki marketingowe - offline i online

Miejsce szkolenia: Warszawa

Do podanej ceny szkolenia 1598 zł należy doliczyć podatek VAT - 23%

 
 

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszych stron, a także w celach statystycznych i reklamowych.
Ustawienia dotyczące zapisywania przez stronę plików cookies możecie Państwo sprawdzić i zmienić w ustawieniach używanej przeglądarki.

Wiem, Zamknij