Drukuj

NOWOŚĆ!
Szkolenie: Kreatywność zarządcza w marketingu. 15 zasad usprawniających pracę - Marta Wenzel.

Termin szkolenia

(-)

godz. 10:00 – 17:00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena: 1190 zł

Trenerzy szkolenia

 

Co jest najważniejsze w akcjach i kampaniach promocyjnych: pomysł, wykonanie, pieniądze? Otóż nie – kluczowe znaczenie ma odpowiednie zarządzanie całym procesem kreatywnym i w efekcie sprawna realizacja każdego z projektów reklamowych zapisanych w mediaplanie. Nie odniesiemy tutaj sukcesu, jeśli nie wykażemy się marketingową kreatywnością zarządczą. To umiejętność sprytnego i skutecznego prowadzenia projektów, wyjaśniania wątpliwości, formułowania korzyści, motywowania do pracy i egzekwowania tzw. kamieni milowych.

Na szkoleniu poznasz 15 praktycznych zasad i wskazówek wyzwalających i wzmacniających kreatywność – specjalnie dobranych i wypróbowanych w wirze codziennych zadań. Od tego momentu będziesz w pełni kontrolować przebieg kampanii marketingowych w twojej firmie, skrócisz wydatnie czas ich przygotowań bez uszczerbku dla jakości, a dokumentacja działań będzie w pełni uporządkowana i wyczerpująca.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Stajemy przed wyzwaniem – jak w sprytny sposób zdobyć wiedzę o kreatywnych sposobach rozwiązania problemu

 • Jak umiejętnie planować założenia kampanii/akcji marketingowych i wyznaczać ich cele
 • O co pytać, kogo i czy na pewno warto organizować spotkania debriefingowe

Trzymaj się zasad, które omówimy:

 • 1) Bez względu na rodzaj działań marketingowych – wizerunek zawsze jest celem
 • 2) Zanim dasz sygnał do działania, upewnij się, że zarząd, marketing i sprzedaż mają te same cele
 • 3) Nie zawsze planuj 550 tys. sprzedaży – czasem jest lepiej, jak podasz 500 + 50 tys.

2. Rozpoznaj uważnie otoczenie!

 • Jak z głową odrobić zadanie domowe: trzeźwa ocena możliwości operacyjnych w kontekście rynku, budżetu i konkurencji
 • Jak się może skończyć nieużywanie głowy: czym grozi zlekceważenie makro- i mikrootoczenia

Trzymaj się zasad, które omówimy:

 • 4) Nie wejdziesz dwa razy do tej samej rzeki – pamiętaj o tym, gdy robisz kopiuj-wklej zeszłorocznej kampanii...
 • 5) … ale też nie bój się sukcesów z przeszłości
 • 6) Śledź czujnie otoczenie mikro – stąd płyną informacje nie do przecenienia

3. Jak sprawnie prowadzić działania kreatywne po właściwych torach procesu i przyjętej strategii:

 • Co to jest brief kreatywny i dlaczego NIE może być prostą kalką założeń przekazanych przez klienta
 • Jak sterować procesem dobierania pomysłów na akcje i reklamy
 • Czego oczekiwać od osób odpowiedzialnych za kreacje po spotkaniu brainstormingowym

Trzymaj się zasad, które omówimy:

 • 7) Nie szukaj do swojego teamu kreatywnego za wszelką cenę gwiazd
 • 8) Przy podejmowaniu decyzji dobra znajomość klienta przez marketera ma większą wagę niż pomysły kreatywne, np. grafików
 • 9) Najlepszy patent na sesję kreatywną: w dwie godziny zbierz 4 twórcze pomysły, zrób przerwę, po południu przedyskutuj te pomysły i wybierz 1-2 najlepsze

4. Dobry i zły policjant wkraczają do akcji – stan budżetu kontra eksplozja kreatywności

 • Jak znaleźć złoty środek pomiędzy twórczymi pomysłami a realnymi zasobami
 • Kiedy poluzować, a kiedy sztywno trzymać się wytycznych

Trzymaj się zasad, które omówimy:

 • 10) W swoim interesie zmień artystów – marketingowców w architektów projektu
 • 11) Dobrze jest mieć własną strukturę narzędzi dopasowaną do przewidywanych kosztów
 • 12) Żaden budżet nie jest wykuty w kamieniu, jak masz dobry plan czy pomysł, pokaż go bez wahania przełożonym

5. 5. Starcie wagi ciężkiej – jak kreatywnie prezentować pomysły przed szefem działu i zarządem

 • Pomocne (i dopuszczalne) tips & tricks

Trzymaj się zasad, które omówimy:

 • 13) Jeśli chcesz mieć szef na ważnym, ale długim spotkaniu zaproś go tylko na 20 minut
 • 14) Kampania reklamowa to nie tylko „key visuale i kreacje”, ważne są także relacje z członkami zespołu, z klientem
 • 15) Utrzymuj regularne kontakty z kluczowymi współpracownikami, zarządem, z klientami – często wystarczy 10 minut, nawet telefonicznie
 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla specjalistów marketingu, accountów, brand managerów oraz junior asystentów marketingu (z 2–3-letnim doświadczeniem), którzy chcą szybko zwiększyć swoje kompetencje w zarządzaniu projektami marketingowymi.

 

Szkolenie: Kreatywność zarządcza w marketingu. 15 zasad usprawniających pracę.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Do podanej ceny szkolenia 1190 zł należy doliczyć podatek VAT - 23%

 

Zamówienie szkolenia

Szkolenie: Kreatywność zarządcza w marketingu. 15 zasad usprawniających pracę.
---
cena szkolenia 1190 zł + 23% VAT

 •  

  DANE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ
 •  
  Imię*
  Nazwisko*
  Stanowisko*
 •  
  Email*
  Telefon*
 •  

  DANE DO FAKTURY
 •  
  Nazwa firmy*
 •  
  Ulica*
  Numer*
  Numer lokalu
 •  
  Miejscowość*
  Kod*
  Województwo*
 •  
  NIP (firmy)
  Branża*
 •  

  DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA
  Proszę wypełnić tylko wówczas, jeśli zamawiający nie będzie uczestnikiem szkolenia
 •  
  Imię
  Nazwisko
  Stanowisko
 •  
  Email
  Telefon
 •  

  Kod rabatowy
 •  

  proszę rozważyć również poniższe propozycje:

 •  

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia zapisu na bezpłatny newsletter marketingowy Marketing w Praktyce

 •  

  wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych ograniczonych wyłącznie do informacji o szkoleniach marketingowych Marketing w Praktyce

 •  
 •  

  *Dane niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia
 •  

  Informujemy również, że:
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia, ul. Kwiatowa 116, 05-083 Mariew, kontakt w sprawach dot. ochrony danych: tel.: 603-683-636, adres e-mail: zdzisław.krasnicki@marketing.org.pl

  2. Celem zbierania danych jest: organizacja i przeprowadzenie szkolenia wymienionego w niniejszym Formularzu Zamówienia Szkolenia i dalsza realizacja usługi, tj. przesłanie materiałów po szkoleniu oraz wystawienie faktur za usługę, zgodnie z obowiązującymi regulacjami; dane dotyczące bezpośrednich kontaktów - adres email i telefon - są przetwarzane w celu poprawnej realizacji usługi. Treść korespondencji mailowej oraz niniejszy Formularz Zamówienia Szkolenia mogą podlegać czasowej archiwizacji. Jeśli wyraziła Pani/Pan stosowne zgody to na podany adres email będą Państwo otrzymywali zamówiony newsletter i informacje o najbliższych szkoleniach.

  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i dostarczenia zamówionej prenumeraty. W przypadku nie podania danych w celu realizcji ww. usługi nie będzie możliwa jej realizacja, w tym obowiązek jej fakturowania.

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady jest udostępnienie w zakresie koniecznym do realizacji usług za pomocą systemu do automatycznej wysyłki email, z którego korzystamy. System ten należy do podmiotu zewnętrznego, który we właściwej umowie gwarantuje zachowanie pełnego bezpieczeństwa danych. Administratorem tych danych nadal pozostaje MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia.

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usług lub do czasu, gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 •  

  Regulamin zamawiania szkolenia i rezygnacji z udziału w szkoleniu MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia.

  1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane są za pośrednictwem niniejszego Formularza najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia. W przypadku zgłoszenia w przeddzień szkolenia prosimy o pilny kontakt telefoniczy: tel. 796 304 404.

  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej, przesłanej drogą elektroniczną (email) najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.

  3. Nie zachowanie terminu rezygnacji ze szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia w całości ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania zapłaty. Zamiast zgłoszonej osoby, w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy lub inna wskazana osoba.

 •  
  Szczegółowych informacji o ofercie i zamówieniu udziela:
 •  
  Zdzisław Kraśnicki
  tel. 603-683-636
  e-mail: zdzislaw.krasnicki@marketing.org.pl
 •  
  Termin:
  Tytuł szkolenia: