Drukuj

NOWOŚĆ!
Szkolenie: Reklama i produkt w kłopotach. Jak szybko wyjść z siedmiu kryzysowych sytuacji - Monika Apitz.

Termin szkolenia

(-)

godz. 10:00 – 17:00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena: 1350 zł

Trenerzy szkolenia

 

Co roku tysiące firm wprowadzają na polski rynek nowe produkty, uruchamiają nowe promocje i reklamy. Wiążą z nimi nadzieje na sukces sprzedażowy i na wizerunkowy. Co roku wiele z nich – nawet tak poważne, jak banki, producenci FMCG czy branża auto-moto, a także lokalni producenci i przetwórcy – wpada w poważne kłopoty. Są zmuszeni błyskawicznie zmieniać lub nawet wycofywać swoje nowe produkty, reklamy, promocje. Taki może być efekt skarg klientów do instytucji branżowych lub fali ataków w mediach społecznościowych.

Kryzysów tego rodzaju nie da się rozwiązać typowymi narzędziami PR. W takim gorącym momencie niezbędne staje się podjęcie konkretnych działań produktowych lub reklamowych. Jak to zrobić szybko i skutecznie? Większość marketerów uczy się tego dopiero na własnych błędach. A to bardzo kosztowny sposób!

Na naszym szkoleniu przećwiczysz tworzenie planów właściwych kontrdziałań w przypadku siedmiu najczęściej wydarzających się kryzysów. Rzeczywistych, bo wziętych z życia. Będzie to nauka wyciągania praktycznych wniosków z błędów popełnionych przez inne firmy. Dla Twojej ta wiedza będzie najlepszym zabezpieczeniem. Przekonasz się, że nabyte w trakcie szkolenia umiejętności przydadzą ci się wielokrotnie. Nieprzewidywalne sytuacje zdarzają się przecież codziennie. Od tej pory bez obaw udźwigniesz odpowiedzialność za prowadzone kampanie, promocje konsumenckie i premiery produktów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Błędy innych – nasze zabezpieczenia. Co poszło nie tak przy wprowadzaniu nowych produktów i kampanii reklamowych na rynek

 • Dziesięć rynkowych pouczających case’ów kryzysowych
 • Jak się rodzą sytuacje kryzysowe, jaki mają wpływ na marketing i sprzedaż firmy

2. Dwa podejścia do problemu. Synergia narzędzi komunikacyjnych i marketingowych

Uczestnicy otrzymają instrukcję rozwiązywania kryzysu z podziałem na dwie grupy działań:

A. Działania klasyczne – narzędzia PR-owe, m.in.:

 • powołanie zespołu antykryzysowego
 • przygotowanie oświadczenia dla mediów, klientów, pracowników
 • opracowanie i przekazanie wszystkim pracownikom zasad oficjalnej komunikacji na czas kryzysu

B. Działania, które jest w stanie wykonać wyłącznie dział marketingu, m.in.:

 • przygotowanie listy trudnych pytań i odpowiedzi na temat produktu lub reklamy dla wszystkich kanałów obsługi klienta
 • szybkie przygotowanie zastępczej kampanii reklamowej, odnoszącej się do kryzysu i wzmacniającej wizerunek marki
 • przeprowadzenie pilnej analizy otoczenia rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem insightów bazujących na tych skargach klientów, które doprowadziły do napięć

3. Ćwiczenia praktyczne. Antykryzysowe procesy marketingowe

Warsztatowe zajęcia i instrukcje uruchamiające siedem procesów na czas kryzysu:

 • Odsunięcie w czasie zaplanowanych działań – case study
 • Uzupełnienie dystrybucji (uzupełnienie produktu) – case study
 • Opracowanie nowej reklamy, promocji – case study
 • Wymiana produktu na nowy, zaprzestanie produkcji wadliwego towaru – case  study
 • Zmiana strategii firmy w odpowiedzi na kryzys – case study
 • Employer branding – case study
 • Infolinia i profile w social mediach – case study

Uczestnicy na potrzeby macierzystej firmy przygotują pakiet startowy dla każdego z ww. procesów, obejmujący m.in. szczegółowy plan działań, budżet, testy, wskaźniki jakości oraz optymalizację działań.

4. Brand manager podczas kryzysu: współpraca z PR

 • Dlaczego marketing musi dostarczyć PR niezbędny pakiet informacji o produkcie, firmie i technologii
 • Jaką wartość wnosi marketer do zespołu kryzysowego
 • Czego wymagać od działu PR, gdy przydarzy ci się kryzys związany z produktem
 • Jak nadzorować działania komunikacyjne, dotyczące prowadzonej marki

5. Marketer oko w oko z dziennikarzami: co mówić i jak mówić, żeby łagodzić, a nie wywoływać kontrowersje

 • Jak bez zahamowań odpowiadać na trudne pytania
 • Jak udzielać na żywo wywiadów i nie dać się wciągać w polemiki jątrzące problem
 
 
 

Szkolenie: Reklama i produkt w kłopotach. Jak szybko wyjść z 7 kryzysowych sytuacji.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Do podanej ceny szkolenia 1350 zł należy doliczyć podatek VAT - 23%

 

Zamówienie szkolenia

Szkolenie: Reklama i produkt w kłopotach. Jak szybko wyjść z siedmiu kryzysowych sytuacji.
---
cena szkolenia 1350 zł + 23% VAT

 •  

  DANE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ
 •  
  Imię*
  Nazwisko*
  Stanowisko*
 •  
  Email*
  Telefon*
 •  

  DANE DO FAKTURY
 •  
  Nazwa firmy*
 •  
  Ulica*
  Numer*
  Numer lokalu
 •  
  Miejscowość*
  Kod*
  Województwo*
 •  
  NIP (firmy)
  Branża*
 •  

  DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA
  Proszę wypełnić tylko wówczas, jeśli zamawiający nie będzie uczestnikiem szkolenia
 •  
  Imię
  Nazwisko
  Stanowisko
 •  
  Email
  Telefon
 •  

  Kod rabatowy
 •  

  proszę rozważyć również poniższe propozycje:

 •  

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia zapisu na bezpłatny newsletter marketingowy Marketing w Praktyce

 •  

  wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych ograniczonych wyłącznie do informacji o szkoleniach marketingowych Marketing w Praktyce

 •  
 •  

  *Dane niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia
 •  

  Informujemy również, że:
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia, ul. Przasnyska 6A/336A, 01-756 Warszawa / ul. Kwiatowa 116, 05-083 Mariew, kontakt w sprawach dot. ochrony danych: tel.: 603-683-636, adres e-mail: zdzisław.krasnicki@marketing.org.pl

  2. Celem zbierania danych jest: organizacja i przeprowadzenie szkolenia wymienionego w niniejszym Formularzu Zamówienia Szkolenia i dalsza realizacja usługi, tj. przesłanie materiałów po szkoleniu oraz wystawienie faktur za usługę, zgodnie z obowiązującymi regulacjami; dane dotyczące bezpośrednich kontaktów - adres email i telefon - są przetwarzane w celu poprawnej realizacji usługi. Treść korespondencji mailowej oraz niniejszy Formularz Zamówienia Szkolenia mogą podlegać czasowej archiwizacji. Jeśli wyraziła Pani/Pan stosowne zgody to na podany adres email będą Państwo otrzymywali zamówiony newsletter i informacje o najbliższych szkoleniach.

  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i dostarczenia zamówionej prenumeraty. W przypadku nie podania danych w celu realizcji ww. usługi nie będzie możliwa jej realizacja, w tym obowiązek jej fakturowania.

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady jest udostępnienie w zakresie koniecznym do realizacji usług za pomocą systemu do automatycznej wysyłki email, z którego korzystamy. System ten należy do podmiotu zewnętrznego, który we właściwej umowie gwarantuje zachowanie pełnego bezpieczeństwa danych. Administratorem tych danych nadal pozostaje MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia.

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usług lub do czasu, gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 •  

  Regulamin zamawiania szkolenia i rezygnacji z udziału w szkoleniu MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia.

  1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane są za pośrednictwem niniejszego Formularza najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia. W przypadku zgłoszenia w przeddzień szkolenia prosimy o pilny kontakt telefoniczy: tel. 796 304 404.

  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej, przesłanej drogą elektroniczną (email) najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.

  3. Nie zachowanie terminu rezygnacji ze szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia w całości ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania zapłaty. Zamiast zgłoszonej osoby, w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy lub inna wskazana osoba.

 •  
  Szczegółowych informacji o ofercie i zamówieniu udziela:
 •  
  Zdzisław Kraśnicki
  tel. 603-683-636
  e-mail: zdzislaw.krasnicki@marketing.org.pl
 •  
  Termin:
  Tytuł szkolenia: