Drukuj

NOWOŚĆ!
Szkolenie: Storytelling. Opowieść dla marki stworzona w jeden dzień – Grzegorz Kosson.

Termin szkolenia

(-)

godz. 10:00 – 17:00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena: 1190 zł

Trener szkolenia


Grzegorz Kosson

dott-3-small A gdyby opowieść marki można by było stworzyć zaledwie w jeden dzień? A gdyby wcale nie był potrzebny do tego budżet? Zainteresowana? Zainteresowany? Zapraszam na seminarium: Storytelling. Opowieść dla marki stworzona w jeden dzień.

dott-3-small Dorobek i doświadczenie trenera, Grzegorza Kossona, gwarantują uczestnikom podejście w pełni warsztatowe: 100 proc. praktyki, 100 proc. ciężkiej pracy, ale i 200 proc. zabawy i tylko szczypta teorii. Ale prosimy – bez złudzeń: tyle, ile pracy włożysz, tyle efektów dla swoje marki wyjmiejsz!

dott-3-small Wyjaśnijmy sobie przy okazji pewne wszechobecne nieporozumienie: jeśli myślisz, że marka musi mieć sto lat, by można taką opowieść stworzyć i wykorzystywać - nie zawracaj sobie głowy naszym seminarium! Storytelling jest dla każdej marki, nawet takiej, której jeszcze wczoraj na świecie nie było.

dott-3-small Zapraszamy do udziału nie tylko poszukujących pomysłów na niebanalną opowieść dla swojej marki, ale także zainteresowanych budową nowych stron WWW, zmianą zachowań i prezentacji podczas spotkań handlowych, promocją miast czy wypracowaniem podstaw nowej komunikacji i innych podobnych problemów marketingowych – dla wszystkich nowoczesny storytelling ma wiele do zaoferowania!

PROGRAM SZKOLENIA:  DZIEŃ 1

1. Trzy poziomy marki - jak sprawić, by opowieść wypływała z serca marki i trafiała do serc klientów

 • poszukiwanie najważniejszych odpowiedzi-fundamentów dla opowieści
 • ćwiczenia warsztatowe*

2. Mapowanie – rysujemy mapę semantyczną marki

 • jak znaleźć siatkę semantyczną dla marki
 • ćwiczenia warsztatowe

3. Gotowe wzory opowieści - wprowadzenie w archetypy i podróż bohatera

 • ćwiczenia warsztatowe

4. Typowe struktury narracyjne, które możesz wykorzystać dla swojej marki

 • ćwiczenia warsztatowe

5. Bohater, przeciwnik i konflikt – skąd czerpać paliwo dla narracji

 • ćwiczenia warsztatowe

6. Święty Graal opowieści - poszukiwanie sedna i znaczenia marki

 • ćwiczenia warsztatowe

7. Kiedy i w jaki sposób twoja marka powinna wykorzystywać storytelling

 • ćwiczenia warsztatowe
 

* nie zdradzamy przebiegu ćwiczeń, bo chodzi o wydobycie naturalnych odruchów, wywołanie spontanicznych reakcji - uczestnicy nie powinni się w żaden sposób przygotowywać do tej części warsztatów!

 

Gwarantowany rozwój umiejętności:

 • budowania przewagi konkurencyjnej opartej na opowieści
 • budowania metanarracji dla marki
 • rozpowszechniania opowieści i zostawiania śladu cyfrowego w sieci
 

Storytelling. Opowieść dla marki stworzona w jeden dzień.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Do podanej ceny szkolenia 1190 zł należy doliczyć podatek VAT - 23%

 

Zamówienie szkolenia

Storytelling. Opowieść dla marki stworzona w jeden dzień
---
cena szkolenia 1190 zł + 23% VAT

 •  

  DANE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ
 •  
  Imię*
  Nazwisko*
  Stanowisko*
 •  
  Email*
  Telefon*
 •  

  DANE DO FAKTURY
 •  
  Nazwa firmy*
 •  
  Ulica*
  Numer*
  Numer lokalu
 •  
  Miejscowość*
  Kod*
  Województwo*
 •  
  NIP (firmy)
  Branża*
 •  

  DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA
  Proszę wypełnić tylko wówczas, jeśli zamawiający nie będzie uczestnikiem szkolenia
 •  
  Imię
  Nazwisko
  Stanowisko
 •  
  Email
  Telefon
 •  

  Kod rabatowy
 •  

  proszę rozważyć również poniższe propozycje:

 •  

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia zapisu na bezpłatny newsletter marketingowy Marketing w Praktyce

 •  

  wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych ograniczonych wyłącznie do informacji o szkoleniach marketingowych Marketing w Praktyce

 •  
 •  

  *Dane niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia
 •  

  Informujemy również, że:
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia, ul. Kwiatowa 116, 05-083 Mariew, kontakt w sprawach dot. ochrony danych: tel.: 603-683-636, adres e-mail: zdzisław.krasnicki@marketing.org.pl

  2. Celem zbierania danych jest: organizacja i przeprowadzenie szkolenia wymienionego w niniejszym Formularzu Zamówienia Szkolenia i dalsza realizacja usługi, tj. przesłanie materiałów po szkoleniu oraz wystawienie faktur za usługę, zgodnie z obowiązującymi regulacjami; dane dotyczące bezpośrednich kontaktów - adres email i telefon - są przetwarzane w celu poprawnej realizacji usługi. Treść korespondencji mailowej oraz niniejszy Formularz Zamówienia Szkolenia mogą podlegać czasowej archiwizacji. Jeśli wyraziła Pani/Pan stosowne zgody to na podany adres email będą Państwo otrzymywali zamówiony newsletter i informacje o najbliższych szkoleniach.

  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i dostarczenia zamówionej prenumeraty. W przypadku nie podania danych w celu realizcji ww. usługi nie będzie możliwa jej realizacja, w tym obowiązek jej fakturowania.

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady jest udostępnienie w zakresie koniecznym do realizacji usług za pomocą systemu do automatycznej wysyłki email, z którego korzystamy. System ten należy do podmiotu zewnętrznego, który we właściwej umowie gwarantuje zachowanie pełnego bezpieczeństwa danych. Administratorem tych danych nadal pozostaje MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia.

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usług lub do czasu, gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 •  

  Regulamin zamawiania szkolenia i rezygnacji z udziału w szkoleniu MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia.

  1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane są za pośrednictwem niniejszego Formularza najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia. W przypadku zgłoszenia w przeddzień szkolenia prosimy o pilny kontakt telefoniczy: tel. 796 304 404.

  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej, przesłanej drogą elektroniczną (email) najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.

  3. Nie zachowanie terminu rezygnacji ze szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia w całości ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania zapłaty. Zamiast zgłoszonej osoby, w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy lub inna wskazana osoba.

 •  
  Szczegółowych informacji o ofercie i zamówieniu udziela:
 •  
  Zdzisław Kraśnicki
  tel. 603-683-636
  e-mail: zdzislaw.krasnicki@marketing.org.pl
 •  
  Termin:
  Tytuł szkolenia: