Drukuj

Szkolenie: Marketing skierowany do kobiet. Komunikacja i sprzedaż - Katarzyna Pawlikowska, Iwona Michalczyk, Tomasz Misiak-Niedźwiadek.

Termin szkolenia

(-)

dzień 1 10:00 – 17:00
dzień 2   9:00 – 16:00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena: 1598 zł

Uniwersalny target „kobieta" nie istnieje! Zachowania konsumenckie Polek są tak różnorodne, jak one same. Ważne badania, do których uczestnicy szkolenia będą mieli dostęp, dowodzą, że istnieje aż siedem segmentów kobiet. Dzięki m.in. „prześwietleniu" damskiej torebki dowiemy się, czym w praktyce się różnią, a także, jakich produktów Polki używają i co najmocniej wpływa na ich decyzje zakupowe. Różnorodność segmentów jest szansą, ale i dużym wyzwaniem. Demografia już nie wystarcza - bez znajomości psychografii i trafnego doboru kobiecych kodów komunikacji marka może pogrzebać szanse na skuteczne dotarcie do wybranej grupy docelowej.

Aby temu zapobiec, warsztatowi towarzyszy wyjątkowo bogaty zestaw ćwiczeń praktycznych, które wraz z całym programem szkoleniowym poprowadzi trójka trenerów z Garden of Words- jednej z pierwszych w Polsce i na świecie agencji komunikacji marketingowej skierowanej do kobiet.

PROGRAM SZKOLENIA:  DZIEŃ 1

1. Skąd one są: z Wenus, z Marsa? Czy może z obu planet?

 • Unifikacja płci w wymiarze psychologicznym i społecznym

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: ustalamy podobieństwa i różnice, tworzymy klasyczny opis targetu

2. Zmiana optyki - target „kobieta” nie istnieje!

 • Jaka jest specyfika demograficzna i psychograficzna poszczególnych segmentów kobiet
 • Jakimi konsumentkami są przedstawicielki tych segmentów
 • Jaki jest potencjał marketingowy każdego segmentu
 • Polki na zakupach – analiza potencjału zakupowego każdego segmentu

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: dopasowujemy wybrane marki/ produkty do poszczególnych segmentów kobiet

3. Jakie naprawdę są Polki

 • jako gospodynie domowe - obowiązki i budżety rodzinne
 • jak troszczą się o zdrowie i urodę, kondycję (sport) i odżywianie
 • jakie wyznają wartości, tożsamość, cele życiowe
 • jakie mają marzenia, a jakie potrzeby

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: określamy potencjał konsumencki dla marek/ produktów i usług, za które w codziennej pracy odpowiadają uczestnicy warsztatu

PROGRAM SZKOLENIA:  DZIEŃ 2

1. Co może zrobić marka, żeby kobiety ją pokochały. Kody komunikacji

 • Proces decyzyjny/ zakupowy kobiety i mężczyzny
 • Ocena różnic w zachowaniach zakupowych kobiet i mężczyzn
 • Kobiece kody komunikacji: Po co? Dlaczego? Co zyskuję?
 • Typowe błędy popełnianie podczas stosowania kodów komunikacji

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: analizujemy przekazy reklamowe z perspektywy kobiet z poszczególnych segmentów; tworzymy opakowanie produktu kobiecego/ męskiego

2. Jak zdobywać segmenty za pomocą kobiecych kodów komunikacji

 • Strategie dotarcia do współczesnych Polek
 • Sprzedaż i komunikacja marketingowa

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: budujemy strategie pozycjonowania dla marek/ produktów i usług, za które w codziennej pracy odpowiadają osoby uczestniczące w warsztacie

3. Jak wykorzystywać w firmie nowo poznane narzędzia i umiejętności - indywidulane wskazówki dla każdego uczestnika warsztatu

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Dla pracowników działów marketingu, specjalistów ds. sprzedaży, pracowników agencji reklamowych, osób odpowiedzialnych za PR.

Rozwój umiejętności:

 • segmentowania polskich konsumentek
 • rozpoznawania kryteriów wyborów konsumenckich w poszczególnych segmentach
 • stosowania kodów komunikacji dla poszczególnych segmentów kobiet
 • komunikowania i sprzedawania produktu/ usługi do wybranej grupie docelowej
 • rozpoznawania kobiecych wartości, potrzeb i priorytetów
 • ustalania aktualnych kryteriów zakupowych kobiet
 • szacowania budżetów zakupowych Polek i typowania miejsc zakupów
 • tworzenia własnych strategii marketingowych i komunikacji wspierającej sprzedaż i PR.
 

Szkolenie: Marketing skierowany do kobiet. Komunikacja i sprzedaż - Katarzyna Pawlikowska, Iwona Michalczyk, Tomasz Misiak-Niedźwiadek.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Do podanej ceny szkolenia 1598 zł należy doliczyć podatek VAT - 23%

 

Zamówienie szkolenia

Szkolenie: Marketing skierowany do kobiet. Komunikacja i sprzedaż - Katarzyna Pawlikowska, Iwona Michalczyk, Tomasz Misiak-Niedźwiadek.
---
cena szkolenia 1598 zł + 23% VAT

 •  

  DANE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ
 •  
  Imię*
  Nazwisko*
  Stanowisko*
 •  
  Email*
  Telefon*
 •  

  DANE DO FAKTURY
 •  
  Nazwa firmy*
 •  
  Ulica*
  Numer*
  Numer lokalu
 •  
  Miejscowość*
  Kod*
  Województwo*
 •  
  NIP (firmy)
  Branża*
 •  

  DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA
  Proszę wypełnić tylko wówczas, jeśli zamawiający nie będzie uczestnikiem szkolenia
 •  
  Imię
  Nazwisko
  Stanowisko
 •  
  Email
  Telefon
 •  

  Kod rabatowy
 •  

  proszę rozważyć również poniższe propozycje:

 •  

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia zapisu na bezpłatny newsletter marketingowy Marketing w Praktyce

 •  

  wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych ograniczonych wyłącznie do informacji o szkoleniach marketingowych Marketing w Praktyce

 •  
 •  

  *Dane niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia
 •  

  Informujemy również, że:
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia, ul. Kwiatowa 116, 05-083 Mariew, kontakt w sprawach dot. ochrony danych: tel.: 603-683-636, adres e-mail: zdzisław.krasnicki@marketing.org.pl

  2. Celem zbierania danych jest: organizacja i przeprowadzenie szkolenia wymienionego w niniejszym Formularzu Zamówienia Szkolenia i dalsza realizacja usługi, tj. przesłanie materiałów po szkoleniu oraz wystawienie faktur za usługę, zgodnie z obowiązującymi regulacjami; dane dotyczące bezpośrednich kontaktów - adres email i telefon - są przetwarzane w celu poprawnej realizacji usługi. Treść korespondencji mailowej oraz niniejszy Formularz Zamówienia Szkolenia mogą podlegać czasowej archiwizacji. Jeśli wyraziła Pani/Pan stosowne zgody to na podany adres email będą Państwo otrzymywali zamówiony newsletter i informacje o najbliższych szkoleniach.

  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i dostarczenia zamówionej prenumeraty. W przypadku nie podania danych w celu realizcji ww. usługi nie będzie możliwa jej realizacja, w tym obowiązek jej fakturowania.

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady jest udostępnienie w zakresie koniecznym do realizacji usług za pomocą systemu do automatycznej wysyłki email, z którego korzystamy. System ten należy do podmiotu zewnętrznego, który we właściwej umowie gwarantuje zachowanie pełnego bezpieczeństwa danych. Administratorem tych danych nadal pozostaje MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia.

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usług lub do czasu, gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 •  

  Regulamin zamawiania szkolenia i rezygnacji z udziału w szkoleniu MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia.

  1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane są za pośrednictwem niniejszego Formularza najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia. W przypadku zgłoszenia w przeddzień szkolenia prosimy o pilny kontakt telefoniczy: tel. 796 304 404.

  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej, przesłanej drogą elektroniczną (email) najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.

  3. Nie zachowanie terminu rezygnacji ze szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia w całości ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania zapłaty. Zamiast zgłoszonej osoby, w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy lub inna wskazana osoba.

 •  
  Szczegółowych informacji o ofercie i zamówieniu udziela:
 •  
  Zdzisław Kraśnicki
  tel. 603-683-636
  e-mail: zdzislaw.krasnicki@marketing.org.pl
 •  
  Termin:
  Tytuł szkolenia: