Start marketing specjalistyczny Konkursy, loterie, sprzedaż premiowa. Opodatkowanie i dozwolona optymalizacja
Drukuj

Zamówienie szkolenia

Konkursy, loterie, sprzedaż premiowa. Opodatkowanie i dozwolona optymalizacja
18 października 2019
cena szkolenia 980 zł + 23% VAT

 •  

  DANE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ
 •  
  Imię*
  Nazwisko*
  Stanowisko*
 •  
  Email*
  Telefon*
 •  

  DANE DO FAKTURY
 •  
  Nazwa firmy*
 •  
  Ulica*
  Numer*
  Numer lokalu
 •  
  Miejscowość*
  Kod*
  Województwo*
 •  
  NIP (firmy)
  Branża*
 •  

  DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA
  Proszę wypełnić tylko wówczas, jeśli zamawiający nie będzie uczestnikiem szkolenia
 •  
  Imię
  Nazwisko
  Stanowisko
 •  
  Email
  Telefon
 •  

  Kod rabatowy
 •  

  proszę rozważyć również poniższe propozycje:

 •  

  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia zapisu na bezpłatny newsletter marketingowy Marketing w Praktyce

 •  

  wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych ograniczonych wyłącznie do informacji o szkoleniach marketingowych Marketing w Praktyce

 •  
 •  

  *Dane niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia
 •  

  Informujemy również, że:
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia, ul. Kwiatowa 116, 05-083 Mariew, kontakt w sprawach dot. ochrony danych: tel.: 603-683-636, adres e-mail: zdzisław.krasnicki@marketing.org.pl

  2. Celem zbierania danych jest: organizacja i przeprowadzenie szkolenia wymienionego w niniejszym Formularzu Zamówienia Szkolenia i dalsza realizacja usługi, tj. przesłanie materiałów po szkoleniu oraz wystawienie faktur za usługę, zgodnie z obowiązującymi regulacjami; dane dotyczące bezpośrednich kontaktów - adres email i telefon - są przetwarzane w celu poprawnej realizacji usługi. Treść korespondencji mailowej oraz niniejszy Formularz Zamówienia Szkolenia mogą podlegać czasowej archiwizacji. Jeśli wyraziła Pani/Pan stosowne zgody to na podany adres email będą Państwo otrzymywali zamówiony newsletter i informacje o najbliższych szkoleniach.

  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i dostarczenia zamówionej prenumeraty. W przypadku nie podania danych w celu realizcji ww. usługi nie będzie możliwa jej realizacja, w tym obowiązek jej fakturowania.

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady jest udostępnienie w zakresie koniecznym do realizacji usług za pomocą systemu do automatycznej wysyłki email, z którego korzystamy. System ten należy do podmiotu zewnętrznego, który we właściwej umowie gwarantuje zachowanie pełnego bezpieczeństwa danych. Administratorem tych danych nadal pozostaje MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia.

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usług lub do czasu, gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 •  

  Regulamin zamawiania szkolenia i rezygnacji z udziału w szkoleniu MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia.

  1. Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane są za pośrednictwem niniejszego Formularza najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia. W przypadku zgłoszenia w przeddzień szkolenia prosimy o pilny kontakt telefoniczy: tel. 796 304 404.

  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej, przesłanej drogą elektroniczną (email) najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.

  3. Nie zachowanie terminu rezygnacji ze szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia w całości ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania zapłaty. Zamiast zgłoszonej osoby, w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy lub inna wskazana osoba.

 •  
  Szczegółowych informacji o ofercie i zamówieniu udziela:
 •  
  Zdzisław Kraśnicki
  tel. 603-683-636
  e-mail: zdzislaw.krasnicki@marketing.org.pl
 •  
  Termin:
  Tytuł szkolenia:
 

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszych stron, a także w celach statystycznych i reklamowych.
Ustawienia dotyczące zapisywania przez stronę plików cookies możecie Państwo sprawdzić i zmienić w ustawieniach używanej przeglądarki.

Wiem, Zamknij