Start marketing specjalistyczny Design Thinking. Twórcze wsparcie dla marki i marketingu
Drukuj

NOWOŚĆ!
Szkolenie: Design Thinking. Twórcze wsparcie dla marki i marketingu – Grzegorz Kosson.

Termin szkolenia

29 marca 2019

godz. 10:00 – 17:00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena: 1290 zł

Trener szkolenia


Grzegorz Kosson

dott-3-small Jak Design Thinking może wspomóc marketing w zrozumieniu szybko zmieniajacego się świata i ludzi? Poprzez krytyczne spojrzenie na otoczenie, markę, produkt, pomysł oraz wczucie się w myślenie i reakcje końcowego użytkownika. Poprzez nastawienie na szybkie działanie i prototypowanie, które podpowiada, czy zmierzamy w dobrym kierunku.

dott-3-small Nie ma przesady w twierdzeniu, że jeśli marketing ma być ciekawszy i skuteczniejszy, to będzie musiał przejąć jeszcze więcej wartości od Design Thinking.

dott-3-small Podczas tego warsztatu przejdziemy po kolei przez wszystkie etapy procesu projektowego. Dzięki temu uczestnicy zapoznają się od środka z myśleniem projektowym i opanują użyteczne mikronarzędzia, które będą mogli wykorzystywać później w swojej codziennej pracy zawodowej.

dott-3-small Nie realizujemy abstrakcyjnego programu Design Thinking. Będziemy rozwiązywać realne problemy prawdziwych marek, firm i organizacji. Jakich? Wybiorą je wspólnie sami uczestnicy, bo myślenie projektowe kładzie duży nacisk na pracę zespołową i osobiste zaangażowanie.

PROGRAM SZKOLENIA:  DZIEŃ 1

1. Podążamy za przewodnikiem w głąb metody Desing Thinking – etapy procesu projektowego i jego najważniejsze założenia

 • Empatia: projektuje się zawsze dla innych ludzi, z myślą o ich potrzebach i oczekiwaniach; aby to robić dobrze trzeba wyjść ze swoich i wejść w buty końcowego użytkownika
 • Definiowanie problemu: często nie można rozwiązać problemu, bo jest on źle sformułowany, niewłaściwie nazwany (a jeśli się nie potrafi czegoś nazwać, to to nie istnieje); to jest etap doprecyzowaniem problemu, często przybierający postać pytania, które zadajemy i sobie i końcowym użytkownikom
 • Praca koncepcyjna: to z kolei moment, gdy swobodnie się myśli nad rozwiązaniami - dowolnymi metodami i z wykorzystaniem wszystkich zasobów, jakimi się dysponuje
 • Szybkie prototypowanie: teraz idea/ pomysł nabiera bardziej konretnych cech, nadaje mu formę fizyczną w postaci scenariusza, storyboardu, schematu, mock up‘a
 • Testowanie i pozyskiwanie opinii: to chwila, gdy niedoskonały jeszcze prototyp spotka się z realiami życia, rynku i szerokiego otoczenia

2. Zaczynam pracę - wkraczamy w proces projektowy:

 • mapowanie – podejmujemy decyzję, jakie problemy związane z wybraną marką przekażemy do dalszej pracy projektowej
 • szybkie badanie - szkicujemy proces badawczy i uważnie przyglądamy się problemowi
 • nowe spojrzenie – stawiamy pytania: czy możemy problem inaczej przeformułować? dokonać reframingu? (rozwiązanie problemu zawsze znajduje się na wyższym poziomie wyobrażeń niż sam problem)
 • siatka semantyczna - mapujemy myśli związane z problemem lub marką, by odkryć nowe zaskakujące połączenia i nowe przepływy sensów i energii
 • mapowanie interesariuszy - patrzymy szeroko na interesariuszy powiązanych z naszą usługą, marką, organizacją, sprawdzamy czy dostrzeżemy nowe obiecujące grupy, które pozwolą nam na nowe inicjatywy
 • wizualizacja przyszłości i czynników zmian - czy widzimy już dziś trendy i tendencje, które wkrótce mogą na nowo ukształtować otoczenie i wpłynąć na naszą markę? czy możemy się do tych zmian przygotować wcześniej?
 • praca z personą – żeby skutecznie rozwiązać problem musimy wejść głęboko i prawdziwie w osobowość końcowego użytkownika (dobrze temu służy właśnie budowanie person)
 • ścieżka użytkownika - badamy jak wygląda kontakt użytkownika z marką, usługą; wykrywamy, gdzie są jego punkty bólu i niezadowolenia
 • ideacja - to proces ,w którym generujemy pomysłyi idee służące rozwiązaniu problemu, ale bez zbędnego parcia, bo na tym etapie najważniejsza jest dobra zabawa i nastawienie na ilość
 • filtrowanie pomysłów – analizujemy, który z pomysłów jest najbardziej obiecujący, który da nam największy zwrot z inwestycji, którego wdrożenie wymaga najmniej czasu i zasobów, który naprawdę usunie bolączki i wniesie realną wartość w życie „persony“
 • szybkie prototypowanie - przechodzimy do nadania wybranym pomysłom i ideom takiej formy, by można je było zobaczyć i dotknąć: szkicujemy, piszemy scenariusze, rysujemy storyboardy, robimy makiety i mock up‘y
 • testowanie prototypów - to moment, kiedy prototypy rozwiązań przechodzą testy w realnym świecie, to chwila, gdy sprawdzamy, czy nasze hipotezy były trafne, co wymaga dalszej pracy, co się potwierdziło, a co jest dla nas zaskoczeniem i odkryciem

3. Kończymy pracę – wszyscy dzielimy się swoimi odkryciami i te najbardziej wartościowe zabieramy ze sobą!

 
 

Design Thinking. Twórcze wsparcie dla marki i marketingu.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Do podanej ceny szkolenia 1290 zł należy doliczyć podatek VAT - 23%

 
 

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszych stron, a także w celach statystycznych i reklamowych.
Ustawienia dotyczące zapisywania przez stronę plików cookies możecie Państwo sprawdzić i zmienić w ustawieniach używanej przeglądarki.

Wiem, Zamknij