Start strategia marketingowa Marketing analityczny. Jak analizować konkurencję, zachowania klientów, trendy rynkowe
Drukuj

Szkolenie: Marketing analityczny. Jak analizować konkurencję, zachowania klientów, trendy rynkowe – Michał Dziekoński.

 

Termin szkolenia

25 – 26 czerwca 2019

dzień 1   10:00 - 17:00
dzień 2     9:00 - 16:00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena: 1498 zł

Trener szkolenia

Michał Dziekoński - zdjęcie trenera

Michał Dziekoński

Na nowe szkolenie przygotowane przez Michała Dziekońskiego, jednego z najlepszych w Polsce ekspertów ds. rynku, sprzedaży i controllingu zapraszamy przede wszystkim specjalistów odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing w przedsiębiorstwach oraz menedżerów produktu, szefów działów sprzedaży, specjalistów zajmujących się badaniami rynkowymi i analizą konkurencji w firmach i agencjach reklamowych.

PROGRAM SZKOLENIA:  DZIEŃ 1

ANALIZA ZACHOWAŃ KLIENTÓW I TRENDÓW RYNKOWYCH

1. Jak możemy podzielić i szczegółowo analizować klientów B2C:

 • Dlaczego wyróżniamy aż kilkadziesiąt segmentów polskich konsumentów. Ich charakterystyka
 • Ocena rynkowa wartości poszczególnych segmentów, dopasowanie do nich produktów i usług
 • Rywalizacja w zespołach o uzyskanie klienta jak najwyższej wartości
 • Rozpoznanie postaw i zachowań grup z różnych segmentów

NARZĘDZIA SZKOLENIOWE I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: symulacyjna gra marketingowa - ćwiczenie inteligencji analitycznej na realnych danych rynkowych, karty segmentów rynku, instrumenty analityczne do określania potencjału danego segmentu rynku.

2. Dlaczego i w jaki sposób należy stale mierzyć zachowania nabywców. Źródła informacji wewnętrzne i zewnętrzne

 • Okazjonalne mierzenie zachowań klientów – badania marketingowe
 • Śledzenie zmian rynkowych, monitorowanie mody, trendów społecznych
 • Mierzenie satysfakcji klientów - cykliczne i ciągłe
 • Monitorowanie standardów obsługi klienta
 • Monitoring zachowań klientów w internecie

NARZĘDZIA SZKOLENIOWE: przykłady best practices, prezentacja gotowych zestawów narzędzi do monitorowania zachowań klientów.

3. Oceny wartości klientów na rynkach B2B i B2C

 • Mierzenie wartości w cyklu życia klientów
 • Oceny klientów na podstawie informacji z baz danych
 • Segmentacje klientów B2B
 • Pomiar lojalności i retencji klientów

NARZĘDZIA SZKOLENIOWE I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: prezentacja i zastosowanie gotowych do użycia arkuszy kalkulacyjnych do monitoringu wskaźników, case studies z zakresu mierzenia wybranych wskaźników.

4. Monitorowanie trendów rynkowych i dopasowywanie do nich strategii marketingowej

 • Przegląd najważniejszych światowych trendów w zakresie zachowań klientów
 • Jak zmiany w otoczeniu wpływają na zarządzanie markami i produktami
 • Wpływ trendów na strategię marketingową – praktyczne narzędzie analityczne
 • Na tropie customer insights – jak wykorzystać wiedzę o trendach do identyfikowania ukrytych potrzeb klientów
 • Wnioski i rekomendacjami dla uczestników po pierwszym dniu warsztatów

NARZĘDZIA SZKOLENIOWE I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: zastosowanie arkuszy trendów i mikrotrendów, posługiwanie się gotowymi arkuszami kalkulacyjnymi do tworzenia planów i strategii marketingowych, prezentacja najnowszych trendów - materiały zdjęciowe i filmowe.

PROGRAM SZKOLENIA:   DZIEŃ 2

ANALIZA KONKURENCJI.
TWORZENIE STRATEGII WYRÓŻNIAJĄCEJ NA TLE KONKURENCJI

1. Ćwiczenia interakcyjne: Jak posługiwać się narzędziami do analizy konkurencji

 • Wykorzystanie danych ze źródeł wtórnych: przeczesywanie internetu i techniki wywiadu konkurencyjnego
 • Jak zdobywać od klientów informacje o konkurencji
 • Wykorzystanie badań ilościowych do mierzenia zachowań bezpośrednich konkurentów
 • Metody jakościowe i projekcyjne
 • Jak prowadzić monitoring internetu, by stał się niewyczerpanym źródłem informacji o konkurencji

NARZĘDZIA SZKOLENIOWE I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: wykorzystanie kart badań, prezentacja i praktyczne zastosowanie narzędzi do śledzenia i monitorowania konkurencji

2. Wybrane metody analizowania sytuacji bezpośrednich konkurentów:

 • Budowanie map grup konkurencyjnych i map pozycjonowania
 • Ocena układu sił w sektorze i wykorzystanie tej wiedzy do tworzenia strategii wyróżniającej na tle konkurencji
 • Szacowanie kluczowych czynników sukcesu na tle konkurencji – jak szacować konkurencyjność swojego produktu
 • Wykorzystanie analizy konkurencji do budowania podstaw nowej własnej strategii marketingowej

NARZĘDZIA SZKOLENIOWE I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: jak wykorzystywać arkusze kalkulacyjne do tworzenia planów i strategii marketingowych.

3. Case studies - analizy wskaźników marketingowych strategii realizowanych przez konkurencję

 • Źródła informacji o wynikach konkurencji: raporty z badań, rankingi i listy, raporty giełdowe, Monitor B i inne, monitoring internetu
 • Ocena kluczowych wskaźników finansowych: EBIT, EBIT%, dynamika sprzedaży i inne
 • Ocena i wykorzystanie wskaźników efektywnościowych: sprzedaż na jednego zatrudnionego, sprzedaż na powierzchnię sprzedaży, indeksy cenowe i inne
 • Wykorzystanie metody wskaźnikowej do porównań i audytu zachowań konkurencji

NARZĘDZIA SZKOLENIOWE I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: wskaźniki porównawcze z konkurencją – zastosowanie i wybrane case studies, analiza porównawcza wskaźników branżowych dla wybranych sektorów.

4. Jak tworzyć i wdrażać proaktywne strategie marketingowe na podstawie zebranej wiedzy o zachowaniach konkurencji:

 • Inspirujące przykłady firm, których strategie marketingowe bazowały na błędach popełnionych przez konkurencję
 • Aktualnie kluczowe strategie konkurencji na rynku i ich wykorzystanie
 • Przełożenie strategii konkurencji na działania taktyczno - operacyjne i kampanie marketingowe
  • Podsumowanie zajęć:
  • mapa wdrażania działań i wskaźniki KPI
  • wprowadzanie w życie proaktywnych strategii marketingowych

NARZĘDZIA SZKOLENIOWE I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE: prezentacja najlepszych i najgorszych przykładów strategii konkurencji, zastosowanie gotowych narzędzi do monitorowania KPI na tle konkurentów.

 

Gwarantowany rozwój umiejętności:

 • przygotowania i samodzielnego przeprowadzenia analizy konkurencji i zachowań klientów na rynkach B2B i B2C z uwzględnieniem wpływu internetu i nowoczesnych technologii
 • prowadzenia stałego monitoringu konkurencji i zachowań klientów (biały wywiad, badania desk research, badania field research, badania w internecie)
 • wiarygodnej oceny jakości zebranych danych i ich poprawnej weryfikacji
 • określania nisz rynkowych wartych zagospodarowania i tworzenia nowych segmentów konsumentów
 • wykorzystywania analizy do wprowadzania istotnych zmian w istniejącej strategii marketingowej oraz budowania podstaw nowej strategii
 • stosowania segmentacji geodemograficznej, segmentacji behawioralnej i innych rozwiązań w zakresie zarządzania bazą klientów B2C i B2B
 

Szkolenie: Marketing analityczny. Jak analizować konkurencję, zachowania klientów, trendy rynkowe – Michał Dziekoński.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Do podanej ceny szkolenia 1498 zł należy doliczyć podatek VAT - 23%

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszych stron, a także w celach statystycznych i reklamowych.
Ustawienia dotyczące zapisywania przez stronę plików cookies możecie Państwo sprawdzić i zmienić w ustawieniach używanej przeglądarki.

Wiem, Zamknij